Kancelaria udziela również porad prawnych poprzez elektroniczną obsługę klientów.

Wystarczy wykonać kilka prostych czynności, ażeby uzyskać konkretną i rzetelną pomoc prawną. Mianowicie należy wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się poniżej z opisem zaistniałego stanu faktycznego i problemem jakiego on dotyczy. Po zapoznaniu się z problematyką, kancelaria dokonuje wyceny danej usługi i odsyła wiadomość zwrotną na adres email, z którego wysłano zapytanie. Po zaakceptowaniu wynagrodzenia należy dokonać płatności na podany numer konta 24 1240 5211 1111 0010 6414 5452

Odpowiedź z pełnym i wyczerpującym rozwiązaniem prawnym udzielana jest niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty- w terminie maksymalnym do 48 h. Termin ten może ulec zmianom w przypadku zawiłego charakteru sprawy. W przypadku zlecenia Kancelarii sporządzenia pisma, bądź z uwagi na przesłania przez Klienta dodatkowych dokumentów lub informacji, koniecznych do udzielenia porady prawnej, w terminie późniejszym, czas wykonania usługi ulega stosownemu wydłużeniu. W takiej sytuacji  Kancelaria informuje o możliwym najszybszym terminie wykonania przedmiotowej usługi.

Przed udzieleniem porady Kancelaria zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań, koniecznych do rzetelnego wykonania usługi.

Klient otrzymuje wynik pracy Kancelarii na wskazany przez siebie adres mailowy.

Minimalne honorarium za udzielenie porady to kwota 50 zł wynagrodzenia plus 23% VAT. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Klienta, zgodnie z wskazanymi przez niego danymi osobowymi i następnie wysyłane są w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.

Kancelaria może odmówić wykonania usługi na rzecz Klienta.

 

Formularz kontaktowy